vngc

Algemene doelstellingen

Brede opzet

NiGoCo wil een breed opgezette onderneming zijn binnen de maritieme sector. Hierbij moet men denken aan bijvoorbeeld lijnvaart binnen en buiten Europa, vlootmanagement inclusief crewing, agenturen, expeditie, mogelijkerwijs warehousing en terminal operaties en tenslotte aan consultancy.

Investeren in kennis en ontwikkeling

NiGoCo hecht eraan te investeren in kennis en ontwikkeling van mensen. Veel minder zal de nadruk liggen op investeren in bedrijfsmiddelen zoals schepen en overige transportmiddelen. Ondernemersschap op basis van kennis en ontwikkeling zal worden gestimuleerd. Hiermee wil zij mede kunnen inspelen op innovativiteit in de maritieme sector welke ook door de Stichting Nederland Maritiem Land als één van de speerpunten voor nieuw beleid in de sector is aangegeven.

Betrouwbaar

NiGoCo wil voor alle belanghebbenden (klanten, personeel, aandeelhouders, leveranciers, collega’s en concurrenten) een betrouwbaar bedrijf zijn waarmee men graag zaken doet.

Klein personeelsbestand

NiGoCo gaat vooralsnog uit van deelname in kleinschalige operaties in “nichemarkten”. Meestal betreft het activiteiten die door kleine, hechte groepen mensen worden ondernomen (waar de ondernemer het bedrijf behoedt voor 'zetbazencultuur).

In begeleiding en Coaching van deze ondernemingen zal Van Nievelt Goudriaan & Co gepaste afstand houden en dus met een klein personeelsbestand opereren. Veel autonomie blijft bij de groepen die de activiteiten uitvoeren.

Samenwerking

NiGoCo streeft actief samenwerking met andere bedrijven in de maritieme sector na, zowel in Nederland als daarbuiten.

Hiertoe zal zij doorlopend gebruikmaken van de netwerken van de aandeelhouders alsmede lidmaatschappen zoeken van relevante verenigingen en/of stichtingen in de maritieme wereld.

Zo is NiGoCo reeds geassocieerd lid van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Doorzichtige financiële structuur

Van Nievelt Goudriaan & Co zal haar financiële structuur doorzichtig maken. Dit betekent enerzijds duidelijke rapportage aan aandeelhouders en andere belanghebbenden. Anderzijds betekent dit voor de interne bedrijfsvoering dat financiële kruisverbanden tussen de verschillende activiteiten binnen Van Nievelt Goudriaan & Co Scheepvaartmaatschappij B.V. op termijn zullen worden vermeden. Elke activiteit wordt zodoende op zijn eigen merites beoordeeld en houdt zijn eigen financiële verantwoordelijkheid en bevoegdheid. Kruisverbanden uit het verleden ontstaan tijdens het proces van oprichting zullen geleidelijk worden verwijderd. Deze opheffing van kruisverbanden gaat parallel met de oprichting van de drie dochters:

In 2007 zijn derhalve opgericht:

Van Nievelt Goudriaan & Co Agenturen b.v.

(neemt geleidelijk de Agenturen onder Wilcamar & Co over met behoud van die "merknaam")

Van Nievelt Goudriaan & Co Rederijdiensten b.v.

Over de oprichtig van de 3e (Minderheidsdeelnemingen) wordt nog nagedacht.